Hướng dẫn thực hiện hồ sơ quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo ttvn.vn

(Tài chính) Năm nay chính sách thuế có rất nhiều điểm mới do vậy sẽ gây khó cho không ít doanh nghiệp, người dân khi làm thủ tục quyết toán thuế. Financeplus.vn tổng hợp một số câu hỏi của người dân và trả lời của đại diện Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ quyết toán và hoàn thuế Thu nhập cá nhân (TNCN).

Câu 1: Quyết toán thuế TNCN năm 2013 Công ty có số thuế nộp thừa, nay muốn hoàn thuế thì có được không? Hồ sơ hoàn thuế cần những loại giấy tờ gì, có nộp hồ sơ hoàn thuế qua mạng được không?

Bà Trần Thị Tuyết Hoa - Trưởng phòng thuế TNCN - Cục thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời:

Theo hướng dẫn tại thông tư số Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài Chính, trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Hồ sơ hoàn thuế bao gồm: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này. Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Câu 2: Quyết toán thuế TNCN năm 2013, tôi thực hiện hoàn thuế TNCN cho người lao động từ năm 2010 đến 2013 luôn được không? Nếu được, thủ tục, hồ sơ và cách thực hiện nộp hồ sơ như thế nào? (lý do không quyết toán những năm trước: số tiền hoàn lại nhỏ, nhưng đến thời điểm hiện tại người lao động yêu cầu được hoàn thuế TNCN cộng dồn từ năm 2010 đến 2013).

Ông Bùi Nam Trung - Phó trưởng phòng thuế TNCN trả lời:

Trường hợp bạn là tổ chức chi trả thu nhập thì thời hạn kê khai quyết toán thuế TNCN phải được thực hiện chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Đến nay bạn mới nộp hồ sơ quyết toán thuế từ năm 2010 đến năm 2012 là đã trễ hạn theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công gồm có:
- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 05/KK-TNCN);

- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động (theo mẫu số 05A/BK-TNCN);

- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú (theo mẫu số 05B/BK-TNCN).

Câu 3: Năm 2013 thu nhập của tôi tại công ty chính 80 triệu đồng/năm, tôi có nhận báo cáo thuế cho một công ty khác thu nhập 12 triệu/năm. Vậy tôi có được ủy quyền cho công ty chính quyết toán thay thuế TNCN?Tôi muốn cộng thu nhập cả hai nơi để làm quyết toán TNCN tại công ty chính thì có được không?

Bà Trần Thị Tuyết Hoa - Trưởng phòng thuế TNCN - Cục thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời:

Theo hướng dẫn tại công văn 336/TCT-TNCN ngày 24/1/2014 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2013 thì cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% hoặc 20% nếu cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.

Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.Như vậy, trong trường hợp của bà, nếu muốn cộng thu nhập cả hai nơi khi quyết toán thì bà thực hiện quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế.

Câu 4: Tôi có mã số thuế cá nhân được cấp tại chi cục thuế quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ), tháng 3/2014 tôi có chuyển nhượng vốn góp từ một công ty tôi đầu tư vốn tại TP. Hồ Chí Minh cho một cá nhân khác, phần chuyển nhượng bằng giá vốn góp ban đầu. Hỏi tôi cần khai mẫu nào về thuế TNCN cho cơ quan thuế tại thời điểm chuyển nhượng, khai ở Cần Thơ hay TP. Hồ Chí Minh? Cuối năm 2014 tôi sẽ làm quyết toán thuế TNCN theo mẫu nào và nộp ở đâu?

Bà Trần Thị Tuyết Hoa - Trưởng phòng thuế TNCN - Cục thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời:

Chào bạn, khi chuyển nhượng vốn góp, bạn lập tờ khai số 12/KK-TNCN ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 và nộp hồ sơ khai thuế chuyển nhượng vốn góp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp có vốn góp chuyển nhượng.