Thông tư 03/2016/TT-NHNN:

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp


Ngày 26/2/2016, NHNN Việt Nam vừa ban hành Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp (DN).

Thông tư bao gồm 8 Chương, 51 điều quy định về: Thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của DN không được Chính phủ bảo lãnh; Việc mở và sử dụng tài khoản vay, trả nợ nước ngoài tại TCTD được phép tại Việt Nam;Việc rút vốn, trả nợ và chuyển tiền khác liên quan đến thực hiện các khoản vay nước ngoài; Quản lý ngoại hối đối với các giao dịch liên quan đến bảo lãnh khoản vay nước ngoài; ...

Mời xem nội dung cụ thể tại:thong_tu_03-2016-tt-nhnn_TZBU.pdf