Thống kê là công cụ kiểm tra, giám sát của nền kinh tế

PV.

Sáng ngày 16/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã làm việc với Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thống kê là công cụ quản lý vĩ mô rất quan trọng.

Theo đó, thống kê giúp Chính phủ, các tổ chức đo lường, đánh giá, dự báo, phân tích và lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời, đây cũng là công cụ hữu hiệu để đo lường và đánh giá hiệu quả nền kinh tế.

Bởi vậy, Phó Thủ tướng nhấn mạnh ngành Thống kê trong mọi thời kỳ phải phấn đấu nâng cao chất lượng và độ tin cậy của chỉ tiêu thống kê và coi đây là công việc có tính chất quyết định tới vai trò của ngành đối với xã hội và nền kinh tế.

Trước mắt, Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng cục Thống kê phải báo cáo số liệu về quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước trong khu vực sau khi gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) phục vụ cho cuộc họp với Ban Chỉ đạo hội nhập kinh tế thế giới vào ngày thứ Năm tới tại Hà Nội.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Tổng cục Thống kê phải chiết xuất thông tin thống kê chỉ tiêu kinh tế- xã hội của các vùng lãnh thổ, vùng kinh tế để phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát và lập quy hoạch.