Hưởng lợi và nâng cao năng suất chất lượng nhờ áp dụng các công cụ cải tiến

Nguyễn Linh

Việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất được xem là yếu tố quan trọng bên cạnh những giải pháp về đổi mới khoa học kỹ thuật giúp doanh nghiệp ổn định, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thời gian qua, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã chủ trì hỗ trợ hàng chục nghìn doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các hệ thống, công cụ năng suất chất lượng tiên tiến; đồng thời, hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm về áp dụng hệ thống tích hợp, kết hợp công cụ cải tiến cơ bản cho một số địa phương để chia sẻ, nhân rộng.

Đã có nhiều doanh nghiệp được hưởng lợi và nâng cao năng suất chất lượng nhờ áp dụng các công cụ cải tiến. Điển hình, tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, nhờ áp dụng Lean 6-Sigma (LSS) tại dây truyền lắp ráp LED, với việc thực hiện cân bằng chuyền, giảm lãng phí, chế tạo các dụng cụ, thay đổi thiết kế và tự động hóa một số thiết bị lắp ráp, bao gói... năng suất lao động của dây chuyền điểm tăng 59%, giá trị mang lại gần 1 tỷ đồng/năm.

Tại Công ty Cổ phần May Nam Hà, sau 6 tháng triển khai dự án cải tiến Kaizen, Công ty đã giảm tỷ lệ hàng sai lỗi từ 8,8% xuống còn 8,1%, giảm 25% hàng tồn trên chuyền, hàng tồn so với năng lực sản suất giảm từ trung bình 2,37 ngày xuống còn 1,34 ngày, sản lượng bình quân ngày tăng từ 415 sản phẩm lên 899 sản phẩm.

Công ty May Hưng Nhân (Tổng Công ty Đức Giang) sau 6 tháng triển khai công cụ Lean đã giảm 75% hàng tồn trên chuyền, giảm thời gian hàng ra chuyền từ 2 ngày xuống trong trong ngày, thời gian hàng nhập kho từ 5 ngày xuống 1 ngày, năng suất chuyền may tăng 25-30%.

Bên cạnh những doanh nghiệp áp dụng thành công các công cụ cải tiến, cũng còn khá nhiều doanh nghiệp dù được hỗ trợ áp dụng nhưng hiệu quả chưa thực sự nổi bật. Giải thích về điều này, một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng suất chất lượng cho biết, có những doanh nghiệp khi áp dụng phương thức quản lý, công cụ cải tiến rất thành công, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt. Đó là một số doanh nghiệp lớn như: May Nhà Bè, Tổng công ty Đức Giang, May 10, May Nam Hà, Điện Lào Cai… hoặc những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp khi được hỗ trợ áp dụng công cụ cải tiến năng suất nhưng hiệu quả lại không rõ rệt, chưa nổi bật. Lý do là vì sự chuẩn bị của doanh nghiệp để tiếp cận sự hỗ trợ chưa đầy đủ. Thời gian triển khai ngắn mà hiệu quả (thường có đặc tính trễ) đòi hỏi sau một thời gian triển khai đủ dài.

Có thể thấy, trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, cùng với sử dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất thì đổi mới, sáng tạo trong sản xuất là một trong những yêu cầu sống còn giúp doanh nghiệp giúp nâng cao năng suất. Để làm được điều đó, quan trọng nhất vẫn là bản thân doanh nghiệp phải biết nắm bắt cơ hội, táo bạo thay đổi, kể cả có thất bại chăng nữa vẫn là bài học quý để dẫn đến thành công.