Huy động 4.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh từ đầu năm

PV.

Kể từ đầu năm 2017, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động thành công 4.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh thông qua đấu thầu.

Kể từ đầu năm 2017, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động thành công 4.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh. Nguồn: hnx.vn
Kể từ đầu năm 2017, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động thành công 4.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh. Nguồn: hnx.vn

Thống kê mới nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, kể từ đầu năm 2017, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động thành công 4.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh thông qua đấu thầu tại Sở này.

Mới đây nhất, ngày 27/3/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 980 tỷ đồng gồm 3 loại kỳ hạn: 5 năm (300 tỷ đồng), 10 năm (400 tỷ đồng) và  15 năm (280 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 400 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,30-5,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 300 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,40%/năm, cao hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/3/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 650 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,45-6,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 400 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,47%/năm, thấp hơn 0,01% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/3/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 380 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,30-7,35%/năm. Kết quả, huy động thành công 280 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,35%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/3/2017).