900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

PV.

Ngày 20/3/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng gồm 3 loại kỳ hạn: 5 năm (400 tỷ đồng), 10 năm (400 tỷ đồng) và 15 năm (200 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 900 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,20-5,45%/năm. Kết quả, huy động thành công 400 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/3/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.150 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,39-6,60%/năm. Kết quả, huy động thành công 400 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,48%/năm, thấp hơn 0,02% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/3/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 600 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,30-7,59%/năm. Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,35%/năm, thấp hơn 0,15%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/3/2017).

Kể từ đầu năm 2017, NHCSXH đã huy động thành công 3.220 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh thông qua đấu thầu tại HNX.