Huy động 8.182 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo HNX

Ngày 26/5/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm (6.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng) và 30 năm (2.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 9.302 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,15-7,40%/năm. Kết quả, huy động được 4.050 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,18%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/5/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.256 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,63-9,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,65%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/5/2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 3 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.231 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 600 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.532,3656 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu là 8,00%/năm. Kết quả, huy động được 1.532,3656 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 8,00%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/4/2016).

Kể từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 147.044,2756 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.