Huy động 11.480 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

PV.

Ngày 18/5/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 3 năm (1.000 tỷ đồng), 5 năm (8.000 tỷ đồng) và 20 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.031 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,28-7,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm, thấp hơn 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 04/5/2016).

Phiên thầu chính trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 19 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 21.679 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,05-7,40%/năm. Kết quả, huy động thành công 8.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,14%/năm, thấp hơn 0,15%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/5/2016).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 2.400 tỷ đồng, có 13 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 15.510 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 2.400 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 80 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 7,75%/năm. Kết quả, huy động được 80 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7,75%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/4/2016).

Kể từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 132.831,91 tỷ đồng TPCP.