Huy động 9.561 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo HNX

Ngày 11/5/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng cho 2 loại kỳ hạn: 5 năm (6.000 tỷ đồng) và 15 năm (2.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 17 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 19.173 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,20-7,40%/năm. Kết quả, huy động thành công 6.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,29%/năm, thấp hơn 0,07%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 04/5/2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động thêm được 1.800 tỷ đồng với 9 thành viên tham gia.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.761 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,63-7,65%/năm. Kết quả, huy động được 1.761 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,65%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/4/2016).

Kể từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 121.351,91 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.