Huy động hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tháng 9/2017

PV.

Tháng 9/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 16 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 4.086 tỷ đồng trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Như vậy, nếu so với tháng 8/2017, khối lượng giao dịch trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành trong tháng 9/2017 đã tăng 28,5%. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 47,5%.

Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 4,63-4,67%/năm, 7 năm trong khoảng 4,83-4,85%/năm, 10 năm trong khoảng 5,38-5,40%/năm và 30 năm là 6,10%/năm.

Huy động hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tháng 9/2017 - Ảnh 1
Nguồn: hnx.vn

So với tháng 8/2017, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước có xu hướng tăng từ 0,02-0,07%/năm ở các kỳ hạn 5,7,10 năm và giữ nguyên ở kỳ hạn 30 năm.

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp tháng 9, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 1,02 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 113,6 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% về giá trị so với tháng 8/2017.

Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repo) đạt hơn 851 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 85,3 nghìn tỷ đồng, giảm 31% về giá trị so với tháng 8/2017.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 438 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của nhà đầu tư ngoại đạt hơn 291 tỷ đồng. Không có giá trị giao dịch mua, bán repo của nhà đầu tư ngoại.