Huy động thành công thêm 3.950 tỷ đồng


Trong phiên đấu thầu ngày 27/2/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) huy động thêm được 3.950 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 27/2/2019, HNX đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (2.500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 3.950 tỷ đồng.

Thống kê của HNX cho thấy, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,05%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/2/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động thành công 2.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,70%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/2/2019).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.250 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.250 tỷ đồng với lãi suất 4,70%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 3 thành viên dự thầu, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,79%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/2/2019).

Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 55.193,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.