Thị trường trái phiếu Chính phủ: Kỳ vọng mới

PV.

Năm 2018, thị trường trái phiếu chính phủ có khả năng đạt và vượt các mục tiêu đề ra đến năm 2020 về quy mô thị trường. Phát huy những kết quả khả quan đó, Bộ Tài chính cho biết, năm 2019, dự kiến phát hành khoảng 200.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tập trung nghiên cứu phát hành trái phiếu chính phủ xanh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), sau gần 9 năm hoạt động, thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) đã phát triển lớn mạnh về tầm vóc và phát huy vai trò là kênh huy động vốn hiệu quả cho ngân sách nhà nước, tạo thêm nhiều hàng hóa cho thị trường chứng khoán nói chung và thị trường trái phiếu nói riêng. Thống kê cho thấy, tính đến ngày 30/11/2018, tổng khối lượng TPCP huy động được qua đấu thầu tại HNX đạt 147 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) huy động được 137,3 nghìn tỷ đồng, đạt 78,4% so với kế hoạch huy động điều chỉnh, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2017. Cơ cấu nhà đầu tư có sự chuyển dịch mạnh mẽ, khối công ty bảo hiểm vươn lên đứng đầu về thị phần mua chiếm hơn 66,4% tỷ trọng trúng thầu của toàn thị trường…

Với những nền tảng vững chắc đó, trong năm 2019, nhiều chuyên gia kinh tế kỳ vọng thị trường TPCP tiếp tục có những bước tiến mới. Tại Hội nghị Thành viên thị trường TPCP quý IV/2018 do HNX tổ chức mới đây, Bộ Tài chính cho biết, năm 2019, dự kiến phát hành khoảng 200.000 tỷ đồng TPCP, tập trung phát hành TPCP chuẩn và nghiên cứu phát hành TPCP xanh. Bên cạnh đó, hạ tầng trên thị trường thứ cấp sẽ được hoàn thiện để thực hiện chào giá cam kết chắc chắn; Nghiệp vụ hoán đổi TPCP cũng tiếp tục được thực hiện; các mã trái phiếu chuẩn sẽ được thí điểm phát hành để các thành viên thực hiện chào giá cam kết chắc chắn... Đồng thời, cũng sẽ thực hiện công bố lịch biểu phát hành cả năm công bố theo quý; Phát triển nhà tạo lập thị trường, nhà tạo lập thị trường thực hiện chào giá cam kết chắc chắn 2 chiều đối với mã chuẩn khi có thông báo của KBNN.

Năm 2019, KBNN cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào các sản phẩm truyền thống (trái phiếu với kỳ trả lãi chuẩn) và trái phiếu loại long/short coupon. KBNN cũng dự kiến sẽ mở lại các mã TPCP đang lưu hành (phát hành các năm trước) để tăng quy mô mã, giảm số lượng mã trái phiếu trên thị trường và thực hiện hoán đổi để giảm đỉnh nợ và giảm mã nhỏ lẻ, tiếp tục xây dựng các mã trái phiếu chuẩn và thực hiện mua lại có kỳ hạn TPCP với kỳ hạn tối đa không quá 3 tháng.

Trong khi đó, HNX cũng đặt kế hoạch phát triển hệ thống đấu thầu mua lại, hoán đổi trái phiếu; thực hiện bổ sung chức năng hỗ trợ nhà tạo lập thị trường trên hệ thống trái phiếu để sẵn sàng đưa vào áp dụng khi các cơ sở pháp lý cho việc triển khai Nghị định số 95/2018/NĐ-CP được hoàn tất.