VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographic] Những nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Các nhóm đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất được quy định rõ tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

[Infographic] Một số hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu

[Infographics] Cách thức để tính thuế thu nhập cá nhân

[Infographics] Những trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

[Infographics] Những lưu ý đối với người nộp thuế khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

[Infographic] Những nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM