VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] Dự kiến bội chi ngân sách nhà nước và nợ công năm 2021

Theo số liệu của Bộ Tài chính, năm 2021, dự kiến bội chi ngân sách nhà nước là 343,67 nghìn tỷ đồng, khoảng 4% GDP điều chỉnh trong khi đến hết năm 2021, dự kiến nợ công khoảng 46,1% GDP điều chỉnh nợ Chính phủ khoảng 41,9% GDP điều chỉnh.

Kiểm soát chặt chẽ nợ công - “Chìa khóa” tăng dư địa chính sách tài khóa

[Video] Dự kiến chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020 - 2022

[Video] Kế hoạch vay, trả nợ công của Chính phủ năm 2020 ra sao?

[Video] Cơ cấu thu, chi ngân sách nhà nước và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020

Nguồn: Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội.
Nguồn: Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM