VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Mô hình JIT - loại bỏ lãng phí trong sản xuất

Sản xuất tức thời (Just in time - JIT) là một khái niệm trong sản xuất hiện đại, được hiểu ngắn gọn nhất "đúng sản phẩm - đúng số lượng - đúng nơi - đúng thời điểm cần thiết". Đây là mô hình giúp loại bỏ lãng phí trong quá trình sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp.

Mô hình JIT - loại bỏ lãng phí trong sản xuất - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM