Gắn nâng cao năng suất, chất lượng với đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp

Gắn nâng cao năng suất, chất lượng với đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chịu ảnh hưởng bởi cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, sử dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thì doanh nghiệp cũng cần đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đổi mới sáng tạo trong sản xuất là một trong những yêu cầu sống còn giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay.
Áp dụng các tiêu chuẩn giúp doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế

Áp dụng các tiêu chuẩn giúp doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế

Tiêu chuẩn, quy chuẩn ngày càng thể hiện vai trò quan trọng là công cụ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn để có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế cao sẽ giúp phát triển năng lực của doanh nghiệp qua đó định vị thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.
Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Cứ 1 triệu USD xuất khẩu của ngành thủ công mỹ nghệ sẽ mang lại lợi nhuận gấp 5-10 lần so với ngành khai thác. Dự báo, đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này đạt 4 tỷ USD. Chính vì vậy, việc nâng cao năng suất chất lượng cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ đang được các doanh nghiệp chú trọng.