Tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm đối với doanh nghiệp

Tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm đối với doanh nghiệp

Chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Quản lý chất lượng là một phần không thể thiếu của vòng đời sản phẩm được thực hiện ở mọi giai đoạn. Do vậy, mỗi doanh nghiệp cần hiểu sâu sắc được vai trò ý nghĩa quan trọng này.
Mô hình JIT - loại bỏ lãng phí trong sản xuất

Mô hình JIT - loại bỏ lãng phí trong sản xuất

Sản xuất tức thời (Just in time - JIT) là một khái niệm trong sản xuất hiện đại, được hiểu ngắn gọn nhất "đúng sản phẩm - đúng số lượng - đúng nơi - đúng thời điểm cần thiết". Đây là mô hình giúp loại bỏ lãng phí trong quá trình sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp.
Tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm

Tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm

Nâng cao chất lượng sản phẩm là cơ sở quan trọng cho việc thúc đẩy mạnh quá trình hội nhập, giao lưu kinh tế và mở rộng trao đổi thương mại của các doanh nghiệp.
Tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Tỉnh Sóc Trăng đang thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã của Tỉnh nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.