[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8/2017


Trong tháng Tám, cả nước có 12.404 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 131,4 nghìn tỷ đồng.

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8/2017 - Ảnh 1