Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn

Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn

Bộ Công an chỉ đạo Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc tăng cường việc kiểm soát, xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn và dương tính với ma túy từ 1/3, kéo dài đến hết năm 2022.