[Infographics] Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng


Nhân dịp bước sang năm mới 2021 và đón Xuân Tân Sửu, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng gửi Thư Chúc mừng năm mới tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính. Tạp chí Tài chính trân trọng giới thiệu toàn văn Thư Chúc mừng.

[Infographics] Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Ảnh 1