[Infographics] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2016


Theo Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 10/2016, đã có thêm 10.314 doanh nghiệp thành lập mới, 1.976 doanh nghiệp trở lại hoạt động...

[Infographics] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2016  - Ảnh 1