JICA tài trợ dự án giúp Việt Nam thiết lập hệ thống cấp nước bền vững

Yến Tâm

Dự án thuộc Chương trình Đối tác nghiên cứu khoa học và công nghệ vì sự phát triển bền vững (SATREPS), tập trung nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý nước mới sử dụng màng lọc nano tiên tiến.

Dự án tập trung nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý nước mới sử dụng màng lọc nano tiên tiến.
Dự án tập trung nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý nước mới sử dụng màng lọc nano tiên tiến.

Văn phòng Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam vừa ký biên bản hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan hữu quan khác về việc cung cấp nguồn vốn ODA không hoàn lại trị giá khoảng 250 triệu Yên (khoảng 45 tỷ đồng Việt Nam) cho dự án “Thiết lập hệ thống cấp nước bền vững có khả năng chống lại sự ô nhiễm nguồn nước uống”.

Dự án thuộc Chương trình Đối tác nghiên cứu khoa học và công nghệ vì sự phát triển bền vững (SATREPS) 1, tập trung nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý nước mới sử dụng màng lọc nano tiên tiến.

Công nghệ phát triển dự kiến sẽ tiêu thụ ít năng lượng và hóa chất hơn, giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu, vận hành, quản lý. Ngoài ra, một hệ thống giám sát chất lượng nước trực tuyến sẽ được triển khai để nâng cao độ tin cậy của quy trình này.

Dự án được lên kế hoạch thực hiện trong 5 năm, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2028, trong đó hai đợn vị là Đại học Xây dựng Hà Nội và Công ty Cổ phần Nước Hải Phòng là cơ quan thực hiện chính tại Việt Nam.

Dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết các thách thức do chất ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp thải ra, đảm bảo cung cấp nước an toàn và bền vững, thực hiện Chiến lược và Quy hoạch tổng thể quốc gia liên quan đến cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia, đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện.

Sự gia tăng ô nhiễm nguồn nước và biến đổi khí hậu đã đặt ra nhiều thách thức đối với việc đảm bảo cung cấp nước an toàn, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Theo đó, việc thiết lập công nghệ xử lý nước bền vững và hệ thống quản lý, giám sát kỹ thuật số có ý nghĩa quan trọng và được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng nhiều dự án thí điểm để có thể nhân rộng mô hình trong tương lai.