Quy định mới về kê khai, nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Trang Phạm

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 38/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2023. Thông tư nêu rõ, mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Quy định mới về kê khai, nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường - Ảnh 1