Kê khai, nộp thuế nhà thầu theo phương pháp hỗn hợp

Theo tapchithue.com.vn

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4492/CT-TTHT ngày 24/5/2018 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc đăng ký mã số thuế của Công ty Tag-It Pacific Ltd có trụ sở tại Hông Kông.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Về vấn đề này, ngày 9/8/2018, Tổng cục Thuế có Công văn số 3065/TCT-KK hướng dẫn: Căn cứ các quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính thì việc cấp mã số thuế trong một số trường hợp cụ thể: Cấp mã số thuế cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì được cấp mã số thuế 10 số theo từng hợp đồng thầu đã ký.
Theo Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hồ sơ đăng ký thuế, thì: người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 2. Ngoài ra, theo Thông tư này, hồ sơ đăng ký thuế gồm:
- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04-ĐK-TCT và các bảng kê (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư này;
- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thầu; hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy xác nhận đăng ký văn phòng điều hành; hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).”
Bên cạnh đó, theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 90/2007/NĐ-CP thì thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài không có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo các hình thức được quy định trong Luật Đầu tư, Luật Thương mại; Không có văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam theo Luật Thương mại.
Theo Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 90/2007/NĐ-CP quy định về phạm vi hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam thì: Thực hiện các quyền xuất khẩu, nhập khẩu khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đối với các loại hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo lộ trình cam kết về mở cửa thị trường của Việt Nam.
Theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 90/2007/NĐ-CP quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thì Bộ Thương mại chịu trách nhiệm quản lý, cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hóa cho thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.
Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Tag-It Pacific Ltd là thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam muốn tham gia hoạt động kinh doanh dưới hình thức nhà thầu nước ngoài không thành lập pháp nhân tại Việt Nam và ký kết thông qua các hợp đồng thương mại với khách hàng Việt Nam thì Công ty Tag-It Pacific Ltd phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 31/5/2007 của Chính phủ quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.
Sau khi Công ty Tag-It Pacific Ltd được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền cấp, Cục Thuế TP HCM hướng dẫn Công ty Tag-It Pacific Ltd thực hiện đăng ký thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 95/2016/TT-BTC.
Việc thực hiện kê khai, nộp thuế nhà thầu theo phương pháp hỗn hợp của Công ty Tag-It Pacific Ltd sau khi đăng ký thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4431/TCT-KK ngày 23/9/2016 của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế nhà thầu.