Kéo dài thanh toán kết dư quỹ khám chữa bệnh BHYT cho 11 tỉnh, thành phố


Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua sắm trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kết dư Quỹ Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2015 đến hết ngày 30/6/2020 theo thẩm quyền của Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình của Chính phủ tại phiên họp.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình của Chính phủ tại phiên họp.

Tại phiên họp sáng ngày 17/7/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015.

Bộ trưởng cho biết, theo báo cáo quyết toán Quỹ BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2015 có 38 tỉnh, thành phố và Bộ Quốc phòng có kết dư quỹ khám chữa bệnh BHYT, tổng số là 5.838 tỷ đồng.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật BHYT và điểm b khoản 4 Điều 6 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP, phần 20% được để lại cho địa phương sử dụng là 1.167 tỷ đồng. Khoản kinh phí này đã được các địa phương phân bổ và sử dụng theo đúng thứ tự ưu tiên: hỗ trợ quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo 109.043 triệu đồng; hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng 294.555 triệu đồng; mua trang thiết bị y tế, mua phương tiện vận chuyển người bệnh ở tuyến huyện 763.497 triệu đồng.

Đến nay, trong số 763.497 triệu đồng mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh, đã hoàn thành việc thanh toán 230.077 triệu đồng, còn lại 518.389 triệu đồng tạm thời chưa thanh toán. 11 địa phương, trong đó có địa phương lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh... chưa hoàn thành nội dung thanh toán này.

Toàn cảnh phiên họp thứ 35 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 17/7/2019.
Toàn cảnh phiên họp thứ 35 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 17/7/2019.

Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua sắm trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kết dư quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2015 đến hết ngày 30/6/2020. Sau thời điểm này, phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán vào quỹ dự phòng để điều tiết chung theo quy định của Luật BHYT.

Theo Báo cáo của Chính phủ, nguồn 20% kết dư quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2015 là một trong những giải pháp quan trọng để cơ sở khám chữa bệnh có trang thiết bị để thực hiện dịch vụ và người dân được thụ hưởng dịch vụ có chất lượng trong điều kiện nguồn ngân sách đầu tư cho lĩnh vực y tế giai đoạn 2016 - 2020 còn hạn chế.

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí việc tìm cách tháo gỡ khó khăn này, xét trong điều kiện hoàn cảnh năm 2015 là năm đầu tiên thực hiện Luật BHYT sửa đổi, nên không tránh khỏi lúng túng, vướng mắc. Đồng thời, do kinh phí này liên quan đến mua sắm trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh, phục vụ nhân dân nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua sắm trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kết dư quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2015 đến hết ngày 30/6/2020 theo thẩm quyền của Quốc hội và giao Ủy ban Tài chính Ngân sách thẩm tra chính thức, Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ để trình Quốc hội cho ý kiến nội dung này tại kỳ họp thứ 8 tới đây.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm và  phê bình nghiêm túc các địa phương chậm thanh toán, thực hiện chưa tốt Luật BHYT.