Kết nối cơ chế một cửa Asean với 4 nước trong năm 2015

Theo customs.gov.vn

​Ngày 04/8/2015, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel để bàn bạc về kế hoạch kết nối thêm 3 Bộ với cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và xúc tiến kết nối cơ chế một cửa ASEAN (ASW).

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với vai trò là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về ASW và NSW, Tổng cục Hải quan đang khẩn trương thực hiện nhiều công việc để mở rộng kết nối thêm cho 3 Bộ dự kiến vào tháng 9/2015, mở rộng thủ tục tham gia vào NSW của 6 Bộ hiện đã kết nối. Đặc biệt là xúc tiến kết nối với ASW.

Qua quá trình làm việc và tìm hiểu, Việt Nam đã đề nghị và được Ban thư ký ASEAN đồng ý tham gia vào một dự án cùng với 4 quốc gia thực hiện kết nối ASW trong tháng 9/2015 gồm: Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.

Để có thể kết nối với các nước này, Hải quan Việt Nam đã trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt Nghị định thư để tạo cơ sở pháp lý tham gia ASW. Trong tháng 8/2015, dự kiến sẽ tổ chức một đoàn khảo sát đến 1-2 nước nói trên nhằm tìm hiểu thực tế triển khai công tác chuẩn bị của nước bạn cũng như trao đổi về nghiệp vụ và kỹ thuật.

Với khối lượng công việc rất lớn và thời gian triển khai gấp rút, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình đề nghị Viettel tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hải quan Việt Nam để có thể hoàn thành mục tiêu đề ra.

Cụ thể như: xây dựng kế hoạch hành động chung, tham gia dự án triển khai kết nối ASW, chuẩn bị sẵn sàng về kỹ thuật và nguồn lực không chỉ cho giai đoạn kết nối mà còn duy trì hoạt động về sau cũng như đảm bảo về an ninh, an toàn, bảo mật.

Đại diện cho Tập đoàn Viettel, Thiếu tướng - Phó Tổng giám đốc Lê Đăng Dũng cho biết, Viettel có đủ năng lực kinh nghiệm và sẵn sàng hợp tác với Tổng cục Hải quan để thúc đẩy quá trình kết nối NSW, ASW. Trong trường hợp, các thủ tục phê duyệt dự án triển khai kết nối mở rộng NSW và ASW kéo dài, Viettel cũng cam kết ứng trước kinh phí đầu tư cho phần cứng, phần mềm để đảm bảo mở rộng một cửa quốc gia và kết nối ASW đúng tiến độ đề ra theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.