Ngành Thuế: Lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo hiệu quả

Theo chinhphu.vn

Dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Tổng cục Thuế, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, ngành thuế phải thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp và người dân, lấy sự hài lòng của người nộp thuế là thước đo chính cho hiệu quả hoạt động của ngành.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2 cho Tổng cục Thuế - Ảnh: VGP/Huy Thắng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2 cho Tổng cục Thuế - Ảnh: VGP/Huy Thắng.

Sáng 3/8 tại Hà Nội, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và hơn 400 đại biểu đại diện cho các gương điển hình tiên tiến toàn ngành thuế tới dự.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chúc mừng và biểu dương những thành tích ngành thuế đạt được trong 70 năm qua.

Phó Thủ tướng đánh giá, trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, ngành thuế đã nhanh chóng đổi mới toàn diện, đã tham mưu, đề xuất xây dựng hệ thống chính sách pháp luật về thuế khá đồng bộ, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường xã hội, thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế, đảm bảo huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp các thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả cạnh tranh.

Ngành thuế đã có sự bứt phá trong việc ứng dụng CNTT, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đặc biệt, trong những năm vừa qua, dù kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực từ suy giảm kinh tế toàn cầu, ngành thuế đã phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động đề xuất giải pháp và đảm bảo đáp ứng nhu cầu huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đạt được những kết quả như vậy, một phần nhờ phong trào thi đua yêu nước phù hợp với nhiệm vụ đổi mới, công tác khen thưởng tiến hành kịp thời, từ đó tạo môi trường tốt cho cán bộ công chức viên chức thi đua để xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý trên cơ sở thực tiễn hoạt động, ngành thuế phải tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về thuế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước hiện tại và lâu dài, đảm bảo hội nhập quốc tế thành công; ngành phải thật sự đi đầu trong công cuộc cải cách hành chính ứng dụng CNTT, thực hiện giảm thời gian làm thủ tục thuế, ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực theo đúng nghị quyết của Chính phủ.

“Ngành thuế cần tiếp tục đề cao kỷ cương, kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm những sai phạm, đảm bảo thu đúng đủ, kịp thời, chính sách thuế công khai, minh bạch, hiệu quả. Phải thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp và người dân, lấy sự hài lòng của người nộp thuế là thước đo chính cho hiệu quả hoạt động của ngành”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các đơn vị của Tổng cục Thuế cần tập trung cao độ công tác thu NSNN, mở rộng quy mô thu, chuyển dịch cơ cấu thu theo hướng tăng dần tỉ trọng các khoản thu nội địa đảm bảo nguồn thu từ sản xuất kinh doanh trong nước phải giữ vai trò chủ đạo, tạo sự ổn định và tăng trưởng bền vững của NSNN và nền tài chính quốc gia.

“Trước mắt từ nay đến cuối năm phải đảm bảo hoàn thành vượt tối thiểu từ 8% đến 10% so với dự toán thu NSNN năm 2015 đã được Quốc hội giao", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Tổng cục Thuế cần đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý thuế, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cho các doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Về công tác quản lý cán bộ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng đặt ra yêu cầu với ngành thuế xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp lại nguồn nhân lực, đảm bảo có chất lượng, có trình độ chuyên nghiệp, phù hợp với phương thức quản lý trong từng thời kỳ, từng giai đoạn, thích ứng nhanh với những thay đổi của môi trường, công nghệ và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết: Kết quả thu NSNN do cơ quan thuế quản lý giai đoạn 2005-2014 đã hoàn thành vượt mức dự toán thu hằng năm do Quốc hội thông qua.

Cụ thể: Tổng thu nội địa và dầu thô giai đoạn 2005-2014 đạt 4.329 nghìn tỉ đồng, vượt 14,6% so với dự toán, đạt mức tăng trưởng bình quân 16,1%/năm. Trong đó: Thu dầu thô đạt 919.000 tỉ đồng, vượt 29,6% so với dự toán pháp lệnh, tăng trưởng bình quân 7,5%/năm. Thu nội địa đạt 3.410 nghìn tỉ đồng, vượt 11,2% so với dự toán pháp lệnh, đạt mức tăng trưởng bình quân 18,7%/năm.

Cơ cấu nguồn thu thay đổi theo chiều hướng tích cực: Tỉ trọng thu từ các yếu tố tài nguyên đất đai, dầu thô ngày càng giảm; tỉ trọng thu từ nội lực của nền kinh tế ngày càng tăng. Điều này được thể hiện rõ khi tỉ trọng thu từ dầu thô trong tổng thu NSNN giảm từ 29,2% năm 2005 xuống còn 11,7% năm 2014; trong khi tỉ trọng thu nội địa trong tổng thu NSNN đã tăng từ 52,5% năm 2005 lên 67,7% năm 2014; tỉ trọng nguồn thu từ khu vực sản xuất kinh doanh trong tổng thu nội địa cũng đã tăng từ 62,7% năm 2005 lên 73% năm 2014.