Cục Hải quan TP. Hà Nội:

Xây dựng lực lượng hải quan “Chuyên nghiệp – minh bạch – hiệu quả”

Văn Trường (Thực hiện)

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Hải quan (10/9/1945 - 10/9/2015), 60 năm ngày truyền thống Hải quan Hà Nội (2/4/1955 - 2/4/2015) và 30 năm thành lập Cục Hải quan TP. Hà Nội (3/8/1985 – 3/8/2015) toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị bằng nhiều việc làm hiệu quả, thiết thực… Phóng viên Tạp chí Tài chính có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Trường, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội.

PV: Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, xin ông cho biết những thành tích nổi bật của Cục Hải quan TP. Hà Nội?

Xây dựng lực lượng hải quan “Chuyên nghiệp – minh bạch – hiệu quả” - Ảnh 1

Cục trưởng Nguyễn Văn Trường

Cục trưởng Nguyễn Văn Trường: Cách đây 60 năm (năm 1955),
Phòng Hải quan Hà Nội được thành lập, đặt nền móng cho sự phát triển của Hải quan Thủ đô, để ngày 3/8/1985, Cục Hải quan TP. Hà Nội chính thức ra đời. Đến nay, trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Hải quan TP. Hà Nội không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Ngay từ khi mới thành lập tuy lực lượng còn ít, hoạt động trên địa bàn rộng, nhưng cán bộ, công chức Hải quan Hà Nội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức xây dựng lực lượng và triển khai thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ trên từng địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Những năm qua, đội ngũ cán bộ công chức các cấp của đơn vị đã không ngừng đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương thi hành công vụ; thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng. Chính vì thế, các chương trình thí điểm với nhiều nội dung cải cách, hiện đại hóa của Ngành đã được Hải quan Hà Nội triển khai hiệu quả như: Chương trình thực hiện Luật Hải quan năm 2001; thí điểm thủ tục hải quan điện tử; triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử; triển khai và vận hànhthành công Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS); thí điểm cơ chế một cửa quốc gia…

Cũng phải nói thêm rằng, kể từ khi Luật Hải quan có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2002), mọi quan hệ thương mại và giao lưu quốc tế trên địa bàn quản lý của Cục không ngừng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Chúng tôi đã chuyển phương thức quản lý hải quan từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Nhờ áp dụng các công nghệ hiện đại, tỷ lệ tờ khai và kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Hải quan Hà Nội chiếm tỷ lệ trên 95%, doanh nghiệp (DN) không còn phải mất nhiều thời gian làm việc với cơ quan Hải quan, hầu hết thủ tục khai báo đều được thực hiện qua phương thức điện tử.

Ngoài ra, một trong những chuyển biến quan trọng của đơn vị là công tác xây dựng lực lượng hải quan trong sạch, vững mạnh, từng bước chuyên sâu, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách theo từng giai đoạn phát triển của Ngành. 30 năm qua, từ bộ máy gồm 3 phòng và 4 đơn vị Hải quan cửa khẩu năm 1985, đến nay, Cục Hải quan TP. Hà Nội là đơn vị lớn mạnh với 12 phòng, ban tham mưu và 11 chi cục hải quan trực thuộc.

Trong 10 năm trở lại đây, Cục Hải quan TP. Hà Nội luôn được Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Hà Nội biểu dương và đánh giá cao về cải cách hành chính và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đến nay, toàn bộ hệ thống trụ sở làm việc của Cục và các chi cục đã hoàn thiện với các trang thiết bị hiện đại, cùng với lực lượng cán bộ, công chức của đơn vị được đào tạo, rèn luyện theo hướng chính quy, chuyên nghiệp.

Ngay từ đầu năm 2015, Cục đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập đơn vị. Ông có thể cho biết rõ hơn về nội dung này?

Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Cục Hải quan TP. Hà Nội, ngay từ đầu năm 2015, chúng tôi đã phát động nhiều phong trào thi đua nhằm khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của công chức và nhân viên trong đơn vị; tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực hoạt động công tác. Đổi mới các giải pháp trong công tác thu nộp NSNN; Không để phát sinh nợ thuế quá hạn mới; Tăng cường công tác thu hồi nợ đọng; Xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh…

Bên cạnh đó, để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch và đơn giản nhằm thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, tăng thu ngân sách trên địa bàn quản lý.

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với cáctổ chức chính trị-xã hội; Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ; phát huy hơn nữa quyền làm chủ của cán bộ, công chức trong việc tham gia giám sát các hoạt động của đơn vị với mục tiêu “công khai, minh bạch, cụ thể” thông qua nhiều hình thức.

Đáp ứng yêu cầu hội nhập, Hải quan Hà Nội đã và đang triển khai những mục tiêu, nhiệm vụ mới nào cho giai đoạn phát triển tiếp theo, thưa ông?

Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tiến trình phát triển hội nhập kinh tế. Vì vậy, chúng tôi phải đổi mới tư duy và nhận thức để tiếp cận công việc một cách hiệu quả, không ngừng tạo thuận lợi cho DN.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng đó, Hải quan Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp để rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho DN; tập trung thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hoá thủ tục hải quan, tiến hành đồng bộ các giải pháp quản lý tốt nguồn thu NSNN.

Cùng với đó, Cục thường xuyên chấn chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, phù hợp; chú trọng việc giáo dục chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cũng như công chức thừa hành theo phương châm thuận lợi, tận tuỵ và chính xác.

Trong giai đoạn tiếp theo, chúng tôi tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Hải quan Thủ đô theo phương châm của đơn vị là “đoàn kết - năng động - đổi mới” và phương châm của Ngành là “chuyên nghiệp - minh bạch - hiệu quả”.

Xin cảm ơn ông!