Khả năng thanh toán và trả nợ lãi vay của doanh nghiệp đã tốt hơn

Theo Infonet.vn

(Tài chính) Khả năng thanh toán lãi vay của khu vực doanh nghiệp phi tài chính đạt 5,07 và ở mức cao nhất kể từ 2011.

Khả năng thanh toán và trả nợ lãi vay của doanh nghiệp đã tốt hơn nhờ vào lãi suất giảm, tái cơ cấu và quản lý tốt hơn tài sản. Nguồn: Internet
Khả năng thanh toán và trả nợ lãi vay của doanh nghiệp đã tốt hơn nhờ vào lãi suất giảm, tái cơ cấu và quản lý tốt hơn tài sản. Nguồn: Internet

Trong báo cáo về tình hình kinh tế tháng 10 của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG), cơ quan này nhận định: Thị trường tài chính – tiền tệ hiện nay đã đã ổn định, cụ thể:

Thứ nhất, thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục ổn định, các TCTD đồng loạt giảm lãi suất huy động ngay từ đầu tháng; lãi suất liên ngân hàng ổn định ở các kỳ hạn.

Thứ hai, tính đến 30/9/2014, tăng trưởng tín dụng đạt 7,26%, là mức tăng khá so với mức tăng cùng kỳ năm 2013 (6,2%).

Thứ ba, mặc dù có biến động do yếu tố tâm lý vào đầu tháng 10 nhưng tỷ giá nhìn chung khá ổn định nhờ mức thặng dư thương mại 2,2 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm.

Đặc biệt, khả năng thanh toán và trả nợ lãi vay của doanh nghiệp đã tốt hơn nhờ vào lãi suất giảm, tái cơ cấu và quản lý tốt hơn tài sản.

Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay khoản phải thu trong 6 tháng đầu năm 2014 tăng so với cùng kì năm 2013 ở mức 1,51 lần và 1,83 lần. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2008.

Khả năng thanh toán lãi vay của khu vực doanh nghiệp phi tài chính đạt 5,07 và ở mức cao nhất kể từ 2011; Tỷ số thanh toán hiện thời và tỷ số thanh toán nhanh tương ứng đạt 1,56 và 0,86 lần.

Bên cạnh đó, về tình hình lạm phát, theo UBGSTCQG: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 chỉ tăng 3,23% so với cùng kỳ 2013 và 2,36% so với đầu năm (là mức tăng thấp nhất trong vòng 10 năm qua4). Lạm phát cơ bản (so với cùng kỳ) ở mức 3,09% trong tháng 10/2014, tiếp tục xu hướng giảm kể từ đầu năm.

Với xu hướng trên, UBGSTCQG dự báo, nếu không có những biến động lớn về giá các mặt hàng cơ bản, thì lạm phát cả năm 2014 sẽ không quá 4%.

Đồng thời cơ quan này cũng kiến nghị, NHNN nên xem xét cung cấp nguồn vốn với lãi suất thấp ưu đãi cho các TCTD nhằm tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất cho vay mà không ảnh hưởng đến NIM (chênh lệch lãi suất huy động - cho vay) của hệ thống TCTD.