Khai mạc Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Việt Hoàng

Sáng ngày 28/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Phiên họp thứ 17. Phiên họp diễn ra trong 01 ngày, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết,  Phiên họp thứ 17 chỉ diễn ra trong một ngày, do vậy, các thành viên của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần tập trung cao độ, nghiên cứu kỹ lưỡng và phát biểu cho ý kiến trên tinh thần khẩn trương, liên tục để bảo đảm hoàn thành chương trình đề ra.

Cụ thể, theo chương trình của Phiên họp thứ 17, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Căn cứ đánh giá, rút kinh nghiệm về Kỳ họp thứ 4 của các đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đánh giá về kỳ họp vừa qua để rút kinh nghiệm cho các kỳ họp sau.

“Với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về Kỳ họp thứ 5 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5/2023”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Về nội dung Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Chính phủ mới có tờ trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ rà soát, cho ý kiến về nội những nội dung Chính phủ trình và xem xét khả năng tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Theo đó, trên cơ sở sự chuẩn bị của Chính phủ, tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các nội dung như: định hướng quy hoạch tổng thể cấp quốc gia; xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia; xem xét một số việc liên quan đến tài chính, ngân sách như vấn đề xử lý các vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT...

Một nội dung khác dự kiến trình xem xét tại kỳ họp bất thường là dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Đây là nội dung đã được Quốc hội cho ý kiến tại 2 kỳ họp. Quốc hội và Chính phủ cũng thống nhất sẽ dành thêm thời gian để chuẩn bị, nhất là về một số nội dung quan trọng thuộc tài chính, y tế, cơ chế tự chủ tài chính của cơ sở khám, chữa bệnh... 

Ngoài ra, tại Phiên họp thứ 17, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Đối với các vấn đề kinh tế - xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương; việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ký Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về các điều kiện cải tạo, xây dựng và bảo trì các tòa nhà có liên quan đến các cơ quan ngoại giao và lãnh sự 02 bên (Thỏa thuận Coca).

Về công tác nhân sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong phiên làm việc sáng ngày 28/11, ngay sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 17, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.