Khai mạc Phiên họp thường kỳ thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Việt Hoàng

Sáng ngày 11/7/2022, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thường kỳ thứ 13, bàn thảo quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng pháp luật, các vấn đề kinh tế - xã hội, công tác giám sát và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền. Các nội dung đề ra sẽ được hoàn thành trong hai ngày làm việc, Phiên họp sẽ bế mạc vào ngày 12/7/2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thường kỳ thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thường kỳ thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khái quát những nội dung chính của phiên họp này, đó là tổng kết Kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có đánh giá kết quả Kỳ họp 3 trên cơ sở báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội và tổng hợp ý kiến các vị đại biểu ở 63 đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

Nhấn mạnh về nội dung chuẩn bị bước đầu cho Kỳ họp thứ 4 dự kiến khai mạc vào tháng 10, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng mà trọng tâm là công tác lập pháp, cho ý kiến về nhiều dự án luật; công tác chuẩn bị, công tác phối hợp với Chính phủ trong phân công tác cơ quan chủ trì soạn thảo, thẩm tra các dự án luật để kỳ họp diễn ra đúng kế hoạch và có kết quả tốt nhất.  

Đối với các vấn đề kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; cho ý kiến về báo cáo kết quả khảo sát tiến độ xây dựng tuyến đường Trường Sơn Đông...

Trong phiên làm việc buổi sáng, ngay sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tờ trình của Chính phủ về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. 

Theo chương trình phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định về những nội dung sau:

Thứ nhất, về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu.

Thứ hai, về các vấn đề kinh tế - xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; cho ý kiến về báo cáo kết quả khảo sát tiến độ xây dựng tuyến đường Trường Sơn Đông.

Thứ ba, về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 06/2022 (trong đó công tác dân nguyện tháng 05/2022); xem xét dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội.

Thứ tư, về các nội dung khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV.