Khai mạc Phiên họp thường kỳ thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Việt Hoàng

Chiều ngày 9/8/2022, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 14. Theo chương trình, Phiên họp diễn ra trong 2,5 ngày làm việc, dự kiến bế mạc vào ngày 11/8/2022. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành 1 ngày (10/9) cho hoạt động chất vấn thuộc lĩnh vực của Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì khai mạc Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì khai mạc Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chương trình được kết nối truyền hình trực tuyến với 62 Đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 02 nhóm vấn đề đối với 07 nội dung trọng tâm. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành 01 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. 

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định về nhiều nội dung trong công tác xây dựng pháp luật như: Xem xét thông qua 2 dự thảo Nghị quyết về thành lập thị trấn Bình Phú (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành (tỉnh Bình Phước); Xem xét, quyết định việc bổ sung dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Về những nội dung kinh tế - xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3); Xem xét đề xuất của Chính phủ liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2022.

Đặc biệt, thực hiện công tác giám sát, hai lãnh đạo ngành Công an và Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đăng đàn trả lời chất tại Phiên họp. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng bộ trưởng các bộ: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội và Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với những kết quả tích cực đạt được từ phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vừa qua, phiên chất vấn ngày 10/8 tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục làm rõ, tháo gỡ các vấn đề cử tri quan tâm. 

Ngay trong chiều ngày 9/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3).