Khẩn trương triển khai các hạng mục dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

PV.

Ngày 1/10/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7083/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

 Sân bay Long Thành sẽ trở thành một trong những trung tâm trung chuyển vận tải hàng không tại khu vực Đông Nam Á.
Sân bay Long Thành sẽ trở thành một trong những trung tâm trung chuyển vận tải hàng không tại khu vực Đông Nam Á.

Tại Công văn 7083/VPCP-CN, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Nhà nước của Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1) báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hỗ trợ vốn xây dựng tuyến giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Tài chính và UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương chuẩn bị và thực hiện đầu tư các công trình thuộc Dự án thành phần 1 theo quy định, bảo đảm triển khai đồng bộ các công trình.

Bộ Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các hạng mục công trình; phối hợp với các bộ, ngành liên quan xử lý vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ của Dự án; tổng hợp chung tình hình triển khai toàn bộ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, kiến nghị tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ (nếu cần), báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành liên quan có biện pháp bình ổn thị trường, cập nhật và điều chỉnh giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quy định.

UBND Đồng Nai khẩn trương thực hiện theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6426/VPCP-CN ngày 14/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho 2 tuyến giao thông kết nối.

Được biết, thời gian qua, để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, nhiều quy trình khi thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ đối với dự án Sân bay Long Thành như: công khai phương án bồi thường, hỗ trợ; chi trả tiền đền bù, hỗ trợ, bàn giao đất tái định cư cho người dân buộc phải tạm ngưng. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ chung của dự án.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ dự án Sân bay Long Thành khi vẫn áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh, tại cuộc họp với các sở, ngành và UBND H.Long Thành về tình hình thực hiện dự án ngày 24/9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã thống nhất cho UBND huyện Long Thành thực hiện việc gửi phương án bồi thường, hỗ trợ dự kiến cho người dân bằng đường bưu điện nhằm thực hiện công khai với người dân theo quy định.