Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Khẩn trương xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh

Hà Anh

Triển khai Quyết định số 2036/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa có Quyết định số 415/QĐ-TCDT yêu cầu các Cục DTNN khu vực khẩn trương thực hiện xuất gạo dự trữ quốc gia (DTQG) để kịp thời hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-2024.

Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực khẩn trương có văn bản đề nghị UBND các tỉnh sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo.
Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực khẩn trương có văn bản đề nghị UBND các tỉnh sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo.

Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực xuất cấp (không thu tiền) hơn 37.207 tấn gạo từ nguồn DTQG, vận chuyển, bàn giao cho các tỉnh tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023 - 2024. Thời hạn hoàn thành xuất cấp số gạo này xong trước ngày 30/11/2023.

Để kịp thời tổ chức, thực hiện xuất cấp số gạo trên đảm bảo số lượng, tiến độ, Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực khẩn trương có văn bản đề nghị UBND các tỉnh sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo.

Việc xử lý số lượng gạo đã tiếp nhận nhưng không sử dụng hết thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 15777/BTC-TCDT ngày 4/11/2016 của Bộ Tài chính về thực hiện hỗ trợ gạo DTQG cho học sinh theo Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Bên cạnh các nội dung trên, Tổng cục DTNN đề nghị các Cục DTNN khu vực phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của địa phương tổ chức giao, nhận gạo DTQG hỗ trợ học sinh theo đúng quy định.

Trong quá trình triển khai hỗ trợ gạo, trường hợp số lượng gạo địa phương phân bổ, tiếp nhận thấp hơn so với quyết định thì cấp theo số gạo tiếp nhận thực tế của địa phương. Trường hợp số lượng gạo địa phương phân bổ, tiếp nhận cao hơn so với quyết định thì cấp theo số Tổng cục DTNN đã quyết định.

Tổng cục DTNN yêu cầu Cục trưởng các Cục DTNN khu vực có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo đã được giao xuất cấp cho các địa phương đảm bảo kịp thời, đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.