Xuất cấp hơn 3.308 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ Nhân dân 6 địa phương

Hà Anh

Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 3.308,61 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 6 tỉnh gồm: Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Kạn, Đắk Lắk, Cao Bằng để hỗ trợ Nhân dân các địa phương này trong thời gian giáp hạt năm 2023.

Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 3.308,61 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 6 tỉnh gồm: Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Kạn, Đắk Lắk, Cao Bằng.
Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 3.308,61 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 6 tỉnh gồm: Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Kạn, Đắk Lắk, Cao Bằng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 13/9/2023 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 6 địa phương để hỗ trợ Nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 3.308,61 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 6 tỉnh: Lai Châu 471,975 tấn; Điện Biên 824,775 tấn; Hà Giang 386,16 tấn; Bắc Kạn 106,935 tấn; Đắk Lắk 585,6 tấn; Cao Bằng 933,165 tấn để hỗ trợ Nhân dân các địa phương này trong thời gian giáp hạt năm 2023.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo nhiệm vụ được giao xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

UBND 6 tỉnh trên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.