Khấu trừ hoàn thuế GTGT với thanh toán qua ví điện tử cần chứng từ gì?

Theo chinhphu.vn

Ông Vũ Thành Long (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về điều kiện hợp lệ của chứng từ thanh toán qua ví điện tử để được xét khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo ông Long tham khảo Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính thì chứng từ thanh toán qua ví điện tử là một loại chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Tuy nhiên, hiện nay chưa có hướng dẫn mẫu và điều kiện cụ thể.
Công văn số 5806/TCT-KK ngày 24/12/2014 của Tổng cục Thuế về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua ngân hàng) xác định điều kiện là phải có xác nhận của tổ chức cung ứng ví điện tử và tổ chức tín dụng có liên quan. Nhưng thực tế, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ ví điện tử không thể thực hiện điều này vì không thể xác định tổ chức tín dụng có liên quan là tổ chức tín dụng nào và các tổ chức tín dụng cũng không thể xác nhận việc này. Ông Long muốn biết, chứng từ thanh toán qua ví điện tử cần những điều kiện gì?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán;

Căn cứ Khoản 10, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

"3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán)".

Căn cứ Công văn số 5806/TCT-KK ngày 24/12/2014 của Tổng cục Thuế về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua ngân hàng);

Về nguyên tắc điều kiện để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 10, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC; Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC.

Đối với chứng từ thanh toán qua ngân hàng bằng hình thức ví điện tử thì phải có xác nhận đồng thời của tổ chức cung ứng ví điện tử và tổ chức tín dụng có liên quan khi có giao dịch thanh toán theo hướng dẫn tại Công văn số 5806/TCT-KK ngày 24/12/2014 của Tổng cục Thuế.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh ghi nhận ý kiến của ông đối với điều kiện về chứng từ thanh toán qua ví điện tử chỉ cần xác nhận của tổ chức cung ứng ví điện tử (không cần xác nhận của tổ chức tín dụng) để báo cáo Tổng cục Thuế nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền.