Khi nào phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động?

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Ông Nguyễn Hải Đăng (hdsalesco@...) đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được hơn 9 năm, tháng 6/2007 ngừng việc và nhận sổ BHXH. Từ tháng 10/2007 đến 2/2014, Ông Đăng làm việc cho Công ty TNHH Máy móc & Thiết bị công nghiệp Hoàng Hà. Công ty có ký hợp đồng lao động, có thỏa thuận đóng BHXH nhưng không thực hiện đóng BHXH. Tháng 2/2014 công ty làm thủ tục đóng BHXH, nhưng chỉ đóng BHXH cho ông từ năm 2014. Ông Đăng hỏi: Công ty có phải đóng BHXH bắt buộc cho ông từ tháng 1/2008 đến 12/2013 không? Công ty có bị truy thu BHXH?

Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời ông Đăng như sau:

Luật BHXH có hiệu lực từ 1/1/2007 quy định cụ thể về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, trong đó quy định người lao động là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.

Luật BHXH cũng quy định cụ thể trách nhiệm của người sử dụng lao động, trong đó tại Điểm a, Khoản 1, Điều 18 có các trách nhiệm đóng BHXH theo quy định và hàng tháng trích từ tiền lương, tiền công của người lao động theo quy định để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH.

Với quy định trên, trường hợp của ông Nguyễn Hải Đăng đã làm việc cho Công ty TNHH Máy móc & Thiết bị công nghiệp Hoàng Hà từ tháng 10/2007 đến 2/2014 (có ký hợp đồng lao động, có hưởng lương), nhưng công ty không đóng BHXH cho ông là hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH quy định tại khoản 1, Điều 134 Luật BHXH.

Để được thực hiện đóng BHXH theo đúng quy định, đề nghị ông yêu cầu Công ty TNHH Máy móc & Thiết bị công nghiệp Hoàng Hà thực hiện đúng quy định của pháp luật về BHXH hoặc thực hiện quyền khiếu nại về BHXH theo quy định tại khoản 1, Điều 130 Luật BHXH.