Kho bạc Nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu hướng tới "Kho bạc 3 không"

Thùy Linh

Bám sát mục tiêu trong Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu đang dần hướng tới mục tiêu “Kho bạc 3 không”.

Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Thuỳ Linh.
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Thuỳ Linh.

Theo thông tin từ KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu, từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/5/2023 có khoảng 119.000 hồ sơ giao dịch qua dịch vụ công, trong đó tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt trên 99%. 

Thời gian qua, KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu đã duy trì và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho 100% đơn vị thuộc đối tượng tham gia dịch vụ công trực tuyến (trừ khối an ninh quốc phòng).

Các hoạt động giao dịch của KBNN được triển khai 24/7 gồm cả ngày nghỉ, lễ với số lượng giao dịch chi ngân sách nhà nước qua dịch vụ công đạt 99%, bình quân mỗi tháng có 6.019 chứng từ chi thường xuyên.

Theo KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu, kể từ khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến đã giảm được thời gian xử lý, tiếp nhận và hạch toán thủ công, giúp minh bạch các thủ tục hành chính cho các đơn vị sử dụng ngân sách, giảm tải trong công tác lưu trữ, hồ sơ, chứng từ giấy cho kho bạc so với trước đây.

Ông Ngô Thành Đức - Phó Giám đốc KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, nhằm đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số tiến tới hình thành Kho bạc số, KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu đã bám sát mục tiêu trong Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015, trọng tâm là cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đến các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu cũng nỗ lực đẩy mạnh hiện đại hóa, cải cách phương thức giao dịch, thanh toán không dùng tiền mặt qua KBNN trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu cũng triển khai và thực hiện hiệu quả chương trình, quy trình thanh toán tự động tiền điện thoại, Internet, tiền điện, tiền nước theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước để tiến tới mục tiêu “Kho bạc 3 không” (không giao dịch bằng tiền mặt, không khách hàng giao dịch trực tiếp và không chứng từ giấy), hoàn thành Kho bạc số.

Đồng thời, tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu với ngân hàng thương mại để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân nộp ngân sách nhà nước các khoản thu học phí, viện phí bằng phương thức giao dịch hiện đại, không dùng tiền mặt. Công tác hạch toán thu ngân sách nhà nước theo đúng quy định, phối hợp cùng cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời nguồn thu vào ngân sách nhà nước... cũng được tăng cường.