Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2021

An An

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2021. Cụ thể, tỷ giá hạch toán giữa VND và USD là 1 USD = 23.156 VND. Đây là tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thông báo số 5615/TB-KBNN ngày 29/10/2021 của Kho bạc Nhà nước nêu rõ, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 11/2021 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1 USD = 23.156 VND.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 11/2021, cụ thể: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 26.926 VND; 1 GBP (Bảng Anh) = 31.721 VND; 1 AUD (Đô la Úc) = 17.411 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 204 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.624 VND; 1 HKD (Đô la Hồng Kông) = 2.976 VND...

Tỷ giá trên được áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 11/2021, cụ thể: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 26.926 VND; 1 GBP (Bảng Anh) = 31.721 VND; 1 AUD (Đô la Úc) = 17.411 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 204 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.624 VND; 1 HKD (Đô la Hồng Kông) = 2.976 VND...