Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2017

PV.

1 USD = 22.415 VND, là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) với đôla Mỹ (USD) trong tháng 7/2017. Thông tin này vừa được Kho bạc Nhà nước cho biết tại Thông báo số 3081/TB-KBNN ngày 30/6/2017 về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 7/2017 áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) với đôla Mỹ (USD) tháng 7/2017 là 1 USD = 22.415 VND.

Tiếp đến là tỷ giá VND với các ngoại tệ khác:

1EURO (đồng tiền chung Châu Âu) = 25.632 VND

1GBP (bảng Anh) = 29.187 VND

1 JPY (Yên Nhật) = 200 VND

1CNY (nhân dân tệ Trung Quốc) = 3.313 VND

1HKD (đôla Hồng Kông) = 2.872 VND.

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.