Kho bạc Nhà nước Hà Nội: Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Thùy Linh

6 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Ảnh Thuỳ Linh.
Kho bạc Nhà nước Hà Nội không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Ảnh Thuỳ Linh.

Kiểm soát chi chặt chẽ

Theo báo cáo của KBNN Hà Nội, tính đến ngày 25/6/2023 tổng thu NSNN qua KBNN Hà Nội là 220.191 tỷ đồng, đạt 62,4% so với dự toán giao, bằng 124,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 64,3% dự toán giao.

KBNN Hà Nội cho biết, ngay từ đầu năm 2023, KBNN Hà Nội luôn bám sát dự toán thu của HĐND Thành phố giao, chỉ đạo các KBNN trực thuộc chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan và hệ thống các ngân hàng thương mại tập trung nhanh và hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

KBNN Hà Nội cũng tiếp tục triển khai mở rộng tài khoản chuyên thu với ngân hàng thương mại cổ phần (nâng tổng số tài khoản chuyên thu và thanh toán song phương điện tử là 223 tài khoản), tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Về chi ngân sách, tính đến 25/6/2023, tổng chi ngân sách nhà nước qua KBNN Hà Nội đạt 34,3% dự toán. Trong đó: chi thường xuyên đạt 38,2% dự toán; giải ngân vốn đầu tư  xây dựng cơ bản đạt 26,7% kế hoạc vốn giao.

Trong công tác kiểm soát chi, KBNN Hà Nội luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND Thành phố về điều hành, thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023; chủ động triển khai phối hợp với các Sở, Ngành, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Thành phố, tuy nhiên vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, đúng quy định.

KBNN Hà Nội cũng tăng cường kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN. Theo đó, KBNN Hà Nội đã ban hành văn bản chỉ đạo công chức thực hiện công tác kiểm soát chi nâng cao tinh thần, thái độ làm việc; nghiêm cấm việc yêu cầu khách hàng gửi thêm hồ sơ, chứng từ ngoài hồ sơ quy định phải gửi KBNN, thực hiện đúng thẩm quyền, đúng quy trình. Đặc biệt, tuyệt đối không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ mà không rõ lý do; Xử lý nghiêm khắc các cá nhân cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc.

KBNN Hà Nội là một trong những đơn vị được tham gia thực hiện thí điểm triển khai thanh toán tự động điện, nước, dịch vụ viễn thông VNPT. Từ thực tế triển khai thực hiện, KBNN Hà Nội đã có văn bản góp ý dự thảo để hoàn thiện Quy trình thanh toán tự động tiền điện, nước, viễn thông gửi KBNN. Đến thời điểm hiện tại đã triển khai thực hiện chương trình, quy trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Trong 6 tháng cuối năm, KBNN Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Chỉ đạo công chức thực hiện công tác kiểm soát chi nâng cao tinh thần, thái độ làm việc.

Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ công chức; cầu thị, lắng nghe ý kiến phản ánh của đơn vị khách hàng giao dịch... để vừa chủ động kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động, vừa nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán. Thực hiện nghiêm công tác luân phiên, chuyển đổi vị trí công việc đối với công chức làm công tác kiểm soát chi theo quy định.

KBNN Hà Nội cũng sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra, kiểm tra đột xuất tại các đơn vị; Nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, duy trì tốt việc giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến; Triển khai đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của KBNN.

Song song với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và hoạt động quản trị nội bộ nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của KBNN Hà Nội.