Kho bạc Nhà nước Tiền Giang:

Hiểu rõ Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030 thông qua cuộc thi tìm hiểu

Thùy Linh

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Tiền Giang đã tích cực hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030”. Theo đó, KBNN Tiền Giang đã có 23/164 công chức tham gia cuộc thi.

KBNN Tiền Giang tổ chức phát động cuộc thi.
KBNN Tiền Giang tổ chức phát động cuộc thi.

KBNN Tiền Giang cho biết, các thí sinh đã nghiên cứu các tài liệu như: Niên giám KBNN năm 2022, Tạp chí Tài chính, Tạp chí Ngân quỹ Quốc gia, Chiến lược phát triển số của ngành Tài chính, KBNN và nhiều thông tin bổ ích khác để làm cơ sở cho bài thi.

Qua kết quả chấm thi, có 43% số bài đạt điểm trên mức trung bình, 39% bài loại khá và 13% bài đạt loại giỏi. Ban Giám khảo đã lựa chọn ra 5 bài xuất sắc nhất và xếp loại để khen thưởng, gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích với tổng số tiền khen thưởng là 7,5 triệu đồng.

Cuộc thi tìm hiểu “Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030” tại KBNN Tiền Giang sẽ được tổng kết tại KBNN tỉnh vào dịp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo KBNN Tiền Giang, mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 là xây dựng KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới đồng bộ cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước, ngân quỹ nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn cho ngân sách nhà nước; thực hiện tốt chức năng tổng kế toán nhà nước; kiện toàn bộ máy tổ chức gắn với tăng cường ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, có sự kết nối, liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu khác của ngành tài chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Do vậy, thông qua cuộc thi sẽ giúp cán bộ, công chức KBNN Tiền Giang nắm chắc quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà chiến lược của KBNN đã đề ra.