Kho bạc Nhà nước Hòa Bình hạch toán chính xác, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước

Văn Trường

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hòa Bình đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan thu trên địa bàn nhằm hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách.

Ưu tiên thanh toán kinh phí cho công tác phòng chống dịch Covid-19

Ông Lê Hoài Thanh - Giám đốc KBNN Hòa Bình cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN và UBND Tỉnh, KBNN Hòa Bình đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 như thông báo các Chỉ thị, Công điện… của cấp trên và ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Lê Hoài Thanh - Giám đốc KBNN Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi và Đoàn cán bộ hưu trí Bộ Tài chính đến thăm và làm việc với KBNN Hòa Bình (ngày 23/3/2021)
Ông Lê Hoài Thanh - Giám đốc KBNN Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi và Đoàn cán bộ hưu trí Bộ Tài chính đến thăm và làm việc với KBNN Hòa Bình (ngày 23/3/2021)

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, KBNN Hòa Bình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào triển khai hoạt động nghiệp vụ giao dịch với khách hàng qua dịch vụ công trực tuyến. “Chúng tôi luôn ưu tiên tập trung giải ngân nhanh, kịp thời chi trả, thanh toán kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19”, ông Lê Hoài Thanh cho biết.

Ngoài thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19, KBNN Hòa Bình luôn đảm bảo hoạt động quản lý Quỹ NSNN được diễn ra liên tục, thông suốt phục vụ kịp thời các đối tượng khách hàng. Theo đó, bám sát dự toán thu NSNN được giao năm 2021, các đơn vị KBNN trong Tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

Mặt khác, KBNN Hòa Bình đã đẩy mạnh phối hợp thu với các ngân hàng thương mại trên địa bàn, góp phần tập trung nhanh nguồn thu NSNN, hỗ trợ người nộp thuế và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN. Kết quả, đến hết ngày 31/5/2021, thu NSNN trên địa bàn qua KBNN đạt 1.659,2 tỷ đồng, bằng 32,7% dự toán HĐND Tỉnh giao.

Về kiểm soát chi NSNN, bám sát Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021, trong những tháng đầu năm 2021, KBNN Hòa Bình đã chủ động phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng NSNN.

Cùng với đó, KBNN Hòa Bình đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, nhất là các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài... trong điều kiện thực hiện các giải pháp phòng, chống Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Nhờ thực hiện tốt các giải pháp trên, 5 tháng đầu năm 2021, KBNN Hòa Bình đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên đạt 4.161,7 tỷ đồng. Trong đó, kiểm soát chi ngân sách trung ương là 644,3 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 3.517,4 tỷ đồng, bằng 43,5% dự toán HĐND Tỉnh giao.

Về chi đầu tư xây dựng cơ bản, đến ngày 31/5/2021, hệ thống KBNN Hòa Bình đã giải ngân thuộc kế hoạch năm 2021 là 1.213,4 tỷ đồng, đạt 24,9% kế hoạch.

KBNN Hòa Bình luôn ưu tiên tập trung giải ngân nhanh, kịp thời chi trả, thanh toán kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
KBNN Hòa Bình luôn ưu tiên tập trung giải ngân nhanh, kịp thời chi trả, thanh toán kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Một điểm nhấn khác là KBNN Hòa Bình đã triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến. Số liệu thống kê cho thấy, đến ngày 30/4/2021, KBNN Hòa Bình đã triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến tới 1.323/1.323 đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn Tỉnh, đạt 100% kế hoạch.

Đánh giá về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Giám đốc KBNN Hòa Bình Lê Hoài Thanh cho rằng, việc thực hiện giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến, các khoản thanh toán được phê duyệt bằng chữ ký số có tính bảo mật cao, đem lại sự an toàn trong khâu kiểm soát, thanh toán, góp phần hạn chế rủi ro, được các đơn vị sử dụng ngân sách tích cực hưởng ứng tham gia.

“Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, mọi tiếp xúc gần đều tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh thì việc lựa chọn và sử dụng dịch vụ công trực tuyến càng trở nên hữu ích” - ông Thanh cho biết.

Bên cạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, KBNN Hòa Bình cũng luôn chú trọng đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý. Theo đó, đơn vị đã tăng cường kiểm tra nội bộ, kiểm tra đột xuất từng đơn vị; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa KBNN với cơ quan công an trên địa bàn trong triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản; kiểm soát chặt chẽ các loại tiền thu, nhận nhằm ngăn chặn tiền giả lọt vào kho quỹ...

9 nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2021

Phát huy những kết quả đã đạt được, để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong những tháng cuối năm 2021, KBNN Hòa Bình tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, triển khai các đề án, chính sách và các quy trình nghiệp vụ chuyên môn năm 2021 theo đúng tiến độ của KBNN đề ra về: Chiến lược phát triển KBNN; Lĩnh vực quản lý Quỹ NSNN; Lĩnh vực quản lý ngân quỹ nhà nước và huy động vốn; Lĩnh vực kế toán nhà nước.

Thứ hai, tổ chức điều hành quản lý Quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác; thực hiện tốt công tác tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Thứ tư, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản nhà nước giao cho KBNN quản lý.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên mọi mặt, từ cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Thứ sáu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ.

Thứ bảy, thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Thứ tám, thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao.

Thứ chín, tiếp tục nâng cao chất lượng thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...