Kho bạc Nhà nước làm việc với World Bank về vốn ODA

Theo mof.gov.vn

hực hiện chương trình hợp tác giữa Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam và World Bank (WB), chiều ngày 30/9 tại trụ sở KBNN, Đoàn chuyên gia của WB đã có buổi làm việc với KBNN Việt Nam nhằm nâng cao công tác phối hợp giữa đại diện WB và KBNN trong công tác triển khai, nghiên cứu sử dụng hệ thống KBNN cho dòng vốn của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA do WB là nhà tài trợ.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa KBNN Việt Nam và Đoàn chuyên gia WB
Toàn cảnh buổi làm việc giữa KBNN Việt Nam và Đoàn chuyên gia WB

Tham gia buổi làm việc với Đoàn chuyên gia WB, về phía KBNN Việt Nam có ông Nguyễn Việt Hồng - Phó Tổng Giám đốc, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Kiếm soát chi (KSC), Cục Kế toán Nhà nước (KTNN), Cục Công nghệ Thông tin (CNTT), Sở giao dịch (SGD) KBNN. Về phía WB có ông Tarallo Roberto Giám đốc bộ phận Quản lý Tài chính của khu vực Châu Á Thái Bình Dương và cùng các chuyên gia của WB.

Thay mặt Ban Lãnh đạo KBNN, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Hồng đánh giá cao chuyến công tác của Đoàn chuyên gia WB và ghi nhận sự phối hợp công tác giữa đại diện WB và KBNN trong triển khai việc nghiên cứu sử dụng hệ thống KBNN cho dòng vốn của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA do WB là nhà tài trợ. Phó Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh các công việc trọng tâm cần tiếp tục trao đổi, tìm hiểu rõ hơn về một số các dự án hiện đang hợp tác giữa KBNN và WB bao gồm:

Báo cáo tài chính Chính phủ thông qua chương trình hợp tác AAA và Cơ chế giải ngân cho các dự án do WB tài trợ tại Việt nam thông qua hệ thống Kho bạc Nhà nước; Các vấn đề tồn tại liên quan đến cơ sở, điều kiện để đưa dòng vốn ODA do WB tài trợ qua hệ thống KBNN và phương hướng hợp tác giữa WB và KBNN trong thời gian tới.

Đặc biệt, trong những lần gần đây, phối hợp tổ chức các Hội nghị, Hội thảo liên quan đến các dự án đầu tư bằng nguồn vốn vay WB để các đơn vị, tổ chức hiểu rõ hơn các mô hình quản lý dự án ODA, các hình thức giải ngân vốn vay WB cho các chương trình, dự án vay ưu đãi đang áp dụng tại Việt Nam, những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn ODA ...giữa KBNN Việt Nam và WB rất chặt chẽ, có hiệu quả.

Kho bạc Nhà nước làm việc với World Bank về vốn ODA - Ảnh 1

PTGĐ KBNN Việt Nam Nguyễn Việt Hồng làm việc với đoàn chuyên gia WB

Trong buổi làm việc chiều nay, hai bên đã thống nhất nội dung, chương trình làm việc của các chuyên gia trong thời gian làm việc tại KBNN Việt Nam, theo đó, phía KBNN Việt Nam mong muốn trên cơ sở trình bày của các đơn vị thuộc KBNN Việt Nam đề xuất một số giải pháp phối hợp công tác giữa WB với KBNN Việt Nam như:

Sửa đổi bổ sung quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án ODA, theo đó sẽ cho phép dự án ODA mở Tài khoản tại hệ thống KBNN, đồng thời thay đổi quy trình hạch toán NSNN đối với nguồn vốn ODA; trên cơ sở đó KBNN sẽ xây dựng Cuốn cẩm nang quy trình quản lý, kiểm soát chi ODA qua KBNN, tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ kiểm soát chi của hệ thống KBNN, hỗ trợ KBNN trong việc xây dựng Chương trình, giải pháp khai thác các chỉ tiêu báo cáo trên đáp ứng yêu cầu của WB và tiếp tục lựa chọn dự án do WB tài trợ để triển khai thí điểm đưa dòng vốn ODA qua KBNN trong thời gian tới, có thể thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam, như:

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ. Bên cạnh đó, WB tư vấn, giới thiệu cho KBNN các nước trên thế giới đã thực hiện kiểm soát chi theo kế hoạch trung hạn, theo chương trình, dự án, kết quả đầu ra, và quản lý rủi ro trong công tác kiểm soát chi để KBNN đi khảo sát, học tập kinh nghiệm áp dụng vào Việt Nam. Trong quá trình làm việc, hai bên đã trao đổi, làm rõ những nội dung mà hai bên cùng quan tâm.

Kho bạc Nhà nước làm việc với World Bank về vốn ODA - Ảnh 2

Ông Tarallo Roberto (thứ 2 từ trái sang) Giám đốc bộ phận Quản lý Tài chính khu vực Châu Á Thái Bình Dương của WB

Thay mặt đoàn chuyên gia của WB, ông Tarallo Roberto Giám đốc bộ phận Quản lý Tài chính của khu vực Châu Á Thái Bình Dương của WB đã khẳng định sự quan tâm ủng hộ của WB và nhấn mạnh luôn sát cánh cùng Bộ Tài chính Việt Nam nói chung và KBNN nói riêng trong triển khai việc nghiên cứu sử dụng hệ thống KBNN cho dòng vốn của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA do WB là nhà tài trợ, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn về những tình cảm sự quan tâm, chào đón nồng nhiệt về chương trình làm việc của KBNN Việt Nam.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương và hiệu quả buổi làm việc của Đoàn chuyên gia WB với KBNN Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp và đạt được các mục tiêu đã đề ra.