Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh nỗ lực cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của khách hàng

Huy Nguyễn

Với mục tiêu “khách hàng là trọng tâm phục vụ”, những năm qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Ninh đã thực hiện nhiều cải cách từ nghiệp vụ đến các thủ tục hành chính. Nhờ đó, KBNN Quảng Ninh đã nhận được nhiều khen ngợi từ phía khách hàng và đơn vị sử dụng ngân sách, mức độ hài lòng của khách hàng ngày càng tăng lên.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh cơ bản hoàn thành mục tiêu “Kho bạc 3 không”.
Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh cơ bản hoàn thành mục tiêu “Kho bạc 3 không”.

Nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị trong công tác thu - chi ngân sách nhà nước (NSNN), thời gian qua, KBNN Quảng Ninh đã đẩy mạnh triển khai Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và thực hiện liên thông các ứng dụng nghiệp vụ. Đến hết năm 2023, KBNN Quảng Ninh có 100% đơn vị đăng ký tham gia sử dụng DVCTT, trên 510.000 chứng từ chi điện tử đi qua hệ thống DVCTT.

Theo đánh giá của các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, DVCTT kho bạc là bước đột phá, mang lại nhiều lợi ích, rút ngắn thời gian và chi phí. Nếu như trước đây, khi giao dịch các đơn vị phải mang hồ sơ đến kho bạc, thì nay chỉ cần thao tác trên mạng, qua máy tính nhanh chóng, gọn nhẹ. Thời gian xử lý kết quả hồ sơ, từ gửi hồ sơ, tiếp nhận, xử lý và trả kết quả đều thực hiện tự động. Đơn vị sử dụng ngân sách có thể chủ động tra cứu kết quả trên hệ thống 24/7.

KBNN Quảng Ninh cũng mở rộng ủy nhiệm thu và phối hợp thu NSNN với 13 ngân hàng thương mại. Nhờ đó, mạng lưới tài khoản chuyên thu từng bước được mở rộng, đa dạng các phương thức thanh toán điện tử trong thu NSNN, góp phần cùng các cơ quan thực hiện trên 100% số lượng giao dịch thu NSNN theo phương thức điện tử. Đồng thời, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc nộp, theo dõi thông tin nộp NSNN trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, giảm chi phí tổ chức thu NSNN.

Bên cạnh đó, KBNN Quảng Ninh triển khai ứng dụng công nghệ cung cấp đầy đủ thông tin cam kết chi NSNN phục vụ cho việc lập, phân bổ và thực hiện kế hoạch ngân sách hằng năm; thống nhất đầu mối, quy trình và số hóa công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua Kho bạc. Vì vậy, đã rút ngắn thời gian thanh toán vốn từ 3 ngày còn 1 ngày với khoản tạm ứng, các khoản thanh toán khối lượng hoàn thành đến 80% giá trị hợp đồng theo hình thức thanh toán trước, kiểm soát sau theo đúng quy định.

Với những nỗ lực trên, đến nay, KBNN Quảng Ninh cơ bản hoàn thành mục tiêu “Kho bạc 3 không” (không tiền mặt - không khách hàng giao dịch - không chứng từ giấy).

Đại diện KBNN Quảng Ninh cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ quy trình nghiệp vụ tại từng đơn vị, công chức.

Đồng thời, nâng cao chất lượng các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; áp dụng công nghệ hiện đại vào quy trình, hoạt động nghiệp vụ, từng bước thực hiện lộ trình chuyển đổi số; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đẩy mạnh thanh toán điện tử, giảm tỷ trọng thanh toán tiền mặt và tăng hiệu quả vận hành của hệ thống KBNN.

Cùng với đó, KBNN Quảng Ninh cũng sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.