Kho bạc Nhà nước tiếp tục thí điểm quy trình liên thông chi đầu tư

Thùy Linh

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết sẽ tiếp tục triển khai thí điểm quy trình liên thông chi đầu tư nhằm nâng cấp quy trình nhận, xử lý hồ sơ chứng từ chi đầu tư.

Việc thí điểm quy trình liên thông chi đầu tư sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước và tiến tới Kho bạc số vào năm 2030. Ảnh: Thùy Linh.
Việc thí điểm quy trình liên thông chi đầu tư sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước và tiến tới Kho bạc số vào năm 2030. Ảnh: Thùy Linh.

Theo KBNN, việc thí điểm này giúp đơn vị nắm bắt kịp thời những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, từ đó có cơ sở để hoàn thiện quy trình, đảm bảo kiểm soát thanh toán vốn đầu tư được chặt chẽ, hạn chế tối đa việc thất thoát ngân sách nhà nước. Đồng thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước và tiến tới Kho bạc số vào năm 2030.

Quy trình liên thông chi đầu tư được KBNN xây dựng từ năm 2023. Quy trình kết nối dữ liệu từ dịch vụ công trực tuyến của KBNN; chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư qua KBNN; hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis); hệ thống thanh toán liên ngân hàng, liên kho bạc.

Với ựu liên thông này, quy trình sẽ tạo thuận lợi, hỗ trợ chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị sử dụng ngân sách chuyển chứng từ đến KBNN kiểm soát, thanh toán và đến ngân hàng bằng phương thức điện tử, đáp ứng lộ trình chuyển đổi số đối với công tác kiểm soát chi của KBNN, từng bước hướng đến kho bạc số vào năm 2030.

Quy trình liên thông chi đầu tư đã được kiểm thử chấp thuận người sử dụng hồi quy (UAT) tại Sở Giao dịch KBNN, KBNN Hà Nội, KBNN Hải Dương.

Qua rà soát các vướng mắc, tổng hợp các lỗi kỹ thuật, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện, KBNN quyết định tiếp tục thí điểm tiếp tại các đơn vị đã kiểm thử UAT.

Trên cơ sở kết quả kiểm thử, KBNN sẽ tổng hợp, đánh giá đầy đủ yêu cầu về quy trình nghiệp vụ, tính năng kỹ thuật và quy định pháp lý trước khi triển khai diện rộng trong toàn hệ thống.