Kho bạc Nhà nước sẽ huy động 120 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong quý II

Thùy Linh

Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước, trong quý II, kế hoạch huy động trái phiếu chính phủ thông qua công tác đấu thầu là 120 nghìn tỷ đồng.

Quý 2, Kho bạc Nhà nước sẽ huy động 120 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ.
Quý 2, Kho bạc Nhà nước sẽ huy động 120 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ.

Kho bạc Nhà nước vừa công bố kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ trong quý II/2023 là 120.000 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Con số này sẽ bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Cụ thể, kỳ hạn 5 năm là 15 nghìn tỷ đồng; Kỳ hạn 7 năm là 2 nghìn tỷ đồng; Kỳ hạn 10 năm là 45 nghìn tỷ đồng; Kỳ hạn 15 năm là 53 nghìn tỷ đồng; Kỳ hạn 20 năm là 2 nghìn tỷ đồng và Kỳ hạn 30 năm là 3 nghìn tỷ đồng.

Theo Kho bạc Nhà nước, trong quá trình thực hiện có thể sẽ có điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

Được biết, trong quý I, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành là 104.873 tỷ đồng đấu thầu qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bằng 26,2% kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2023 (400.000 tỷ đồng).

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức thanh toán gốc, lãi trái phiếu chính phủ đến hạn đầy đủ, đúng hạn cho chủ sở hữu, tổng số thanh toán trong quý I/2023 là 54.543 tỷ đồng.