Kho bạc Nhà nước thông tin chính thức về việc xử lý công chức đi lễ trong giờ hành chính

Theo KBNN

Triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc xử lý công chức vi phạm, ngày 28/2/2018, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã có Công điện khẩn gửi KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc cơ quan KBNN yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao sau kỳ nghỉ Tết.

Tối ngày 27/2/2018, trong bản tin Thời sự Đài truyền hình Việt Nam (VTV1), phát hồi 19h với Phóng sự chuyên đề phản ánh việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc chấp hành kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động sau tết Nguyên đán, trong nội dung phát sóng trên truyền hình đã đưa thông tin và hình ảnh một số công chức của KBNN TP. Nam Định đi lễ trong giờ làm việc buổi sáng thứ 2, ngày 26/02/2018 (tức 11 tháng Giêng Âm lịch) tại khu di tích lịch sử Đền Trần, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

Ngay sau khi chương trình phát sóng, Bộ Tài chính đã kịp thời có Công văn số 2275/BTC-VP ngày 28/02/2018 về việc xử lý công chức vi phạm, trong nội dung văn bản, Bộ trưởng đã chỉ đạo Tổng Giám đốc KBNN: Khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân đã có vi phạm nêu trên theo đúng quy định, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính trước 11 giờ ngày 28/02/2018. Đồng thời, phối hợp với Tỉnh ủy Nam định và các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh để xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với các đơn vị, cá nhân có vi phạm.

Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị thuộc hệ thống KBNN thực hiện nghiêm túc Công điện số 240/CĐ-TTg, ngày 21/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 173/TB-BTC ngày 22/02/2018 của Bộ Tài chính về việc triển khai các nhiệm vụ được giao sau kỳ nghỉ tết.

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, KBNN đã thực hiện ngay một số công việc sau:

Thứ nhất, ban hành công văn chỉ đạo KBNN Nam Định thực hiện ngay việc ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật và ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với các trường hợp đi lễ trong giờ hành chính theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức; Giao một đồng chí phụ trách KBNN TP. Nam Định và bố trí có đủ trình độ, năng lực và kinh nghiệm đến nhận nhiệm vụ tại KBNN TP. Nam Định, đảm bảo hoạt động của KBNN TP. Nam Định vận hành ổn định, an toàn, thông suốt;

Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh để xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với đơn vị, cá nhân có vi phạm; Triển khai quy trình xử lý kỷ luật đối với công chức vi phạm thuộc KBNN TP. Nam Định theo đúng các quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, báo cáo kết quả xử lý ngay sau khi ban hành quyết định kỷ luật.

Chỉ đạo các đơn vị thuộc KBNN thành phố Nam Định thực hiện nghiêm túc Công điện số 240/CĐ-TTg, ngày 21/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và Thông báo số 173/TB-BTC ngày 22/02/2018 của Bộ Tài chính về việc triển khai các nhiệm vụ được giao sau kỳ nghỉ tết; Chỉ thị số 78/CT-KBNN, ngày 08/01/2018 về việc triển khai các công việc dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Công điện số 03/CĐ- ngày 23/2/2018 của KBNN về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Thứ hai, để kịp thời ngăn chặn các sai phạm có thể còn xảy ra, KBNN ban hành Công điện tiếp theo gửi các đơn vị trong toàn hệ thống nhằm quán triệt thật nghiêm túc việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN đối với toàn hệ thống KBNN trong đó nhấn mạnh: Nghiêm cấm công chức không đi lễ trong giờ hành chính kể cả đi lễ trong giờ hành chính trong thời gian nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng…Xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm.

KBNN sẽ tiếp tục chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kiểm điểm, xử lý kỷ luật công chức vi phạm đảm bảo nghiêm khắc, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.