Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế quản lý, điều hành ngân quỹ kịp thời, hiệu quả

PV.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thừa Thiên - Huế đã chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp trọng tâm trong quản lý, điều hành ngân quỹ quốc gia và đạt kết quả tích cực. Cụ thể, đơn vị đã KBNN Thừa Thiên - Huế đã thực hiện thu ngân sách nhà nước là 5.845 tỷ đồng, đạt 85% dự toán năm 2022. Về thực hiện kiểm soát chi NSNN, đơn vị đã thực hiện chi 7.773 tỷ đồng, đạt 55% dự toán năm 2022.

KBNN Thừa Thiên - Huế tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với KBNN Lào.
KBNN Thừa Thiên - Huế tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với KBNN Lào.

Đánh giá về những kết quả đạt được trong trong 6 tháng đầu năm 2022, KBNN Thừa Thiên - Huế  cho biết, đơn vị đã thực hiện tập trung các nguồn thu đầy đủ kịp thời, phân chia tỷ lệ được hưởng cho các cấp ngân sách theo đúng chế độ Nhà nước quy định; thực hiện phối hợp thu gân sách nhà nước (NSNN) qua hệ thống các ngân hàng thương mại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị giao dịch tại Kho bạc nhanh chóng, an toàn.

Đồng thời, đơn vị đã chủ động, tích cực phối hợp với các ban ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách, quản lý chặt chẽ quỹ NSNN, điều tiết chính xác cho các cấp ngân sách; tổng hợp và thông tin báo cáo, công tác tích lũy và phân tích số liệu Kho bạc. 

KBNN Thừa Thiên - Huế đã triển khai mở rộng phối hợp thu với 10 ngân hàng thương mại cổ phần và triển khai 72 điểm thu trực thuộc hệ thống ngân hàng nhằm đảm bảo điều kiện thu NSNN trên địa bàn toàn Tỉnh.  

Song song với nhiệm vụ trên, đơn vị đã thực hiện quản lý, kiểm soát thanh toán chi NSNN chặt chẽ, an toàn, hiệu quả. Cụ thể, đơn vị đã tăng cường công tác kiểm soát chi đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật tài chính ngân sách; thực hiện nghiêm túc việc công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các đơn vị được giao quản lý trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ.

Đơn vị cũng đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của KBNN Trung ương về một số lưu ý phòng ngừa rủi ro trong kiểm soát nghiệp vụ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản nhà nước.

Ngoài ra, KBNN Thừa Thiên - Huế  chủ động phối hợp với các sở, ban ngành và các chủ đầu tư đẩy nhanh việc nhập, phê duyệt dự toán trên TABMIS; kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng dự toán được cấp có thẩm quyền giao; thực hiện thanh toán kịp thời đúng quy định của pháp luật.

Trong những tháng đầu năm 2022, đơn vị thực hiện kiểm soát, thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản chi NSNN, đặc biệt là kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19, kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp và người dân theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và chính quyền địa phương; chủ động tham mưu và báo cáo định kỳ về thu, chi NSNN cho các cấp chính quyền địa phương.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trên, trong 6 tháng đầu năm 2022, KBNN Thừa Thiên - Huế đã thực hiện thu ngân sách nhà nước là 5.845 tỷ đồng, đạt 85% dự toán năm 2022. Về thực hiện kiểm soát chi NSNN, đơn vị đã thực hiện chi 7.773 tỷ đồng, đạt 55% dự toán năm 2022.