Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định

Xác định công tác kiểm soát chi đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, đáp ứng nhu cầu chi tiêu công và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, do đó, năm qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thừa Thiên - Huế đã tích cực triển khai các giải pháp, đảm bảo công tác kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định.
Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thừa Thiên - Huế đã tập trung các nguồn thu đầy đủ kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả. Với quyết tâm hoàn thành vượt mức dự toán được giao năm 2022, đơn vị tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trọng tâm thời gian tới.
Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế quản lý, điều hành ngân quỹ kịp thời, hiệu quả

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế quản lý, điều hành ngân quỹ kịp thời, hiệu quả

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thừa Thiên - Huế đã chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp trọng tâm trong quản lý, điều hành ngân quỹ quốc gia và đạt kết quả tích cực. Cụ thể, đơn vị đã KBNN Thừa Thiên - Huế đã thực hiện thu ngân sách nhà nước là 5.845 tỷ đồng, đạt 85% dự toán năm 2022. Về thực hiện kiểm soát chi NSNN, đơn vị đã thực hiện chi 7.773 tỷ đồng, đạt 55% dự toán năm 2022.
Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế: Nhiều thành quả từ cải cách thủ tục hành chính

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế: Nhiều thành quả từ cải cách thủ tục hành chính

Hướng đến tập trung nguồn lực thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa... thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của khách hàng và đạt được những kết quả quan trọng.
Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế: Sáng tạo, chủ động trong triển khai nhiệm vụ

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế: Sáng tạo, chủ động trong triển khai nhiệm vụ

Bám sát chương trình công tác, năm 2019, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế chủ động phối hợp, sáng tạo triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước...
Ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế

Ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các mặt hoạt động nghiệp vụ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thừa Thiên – Huế luôn chú trọng đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin; hoàn thiện các quy định đảm bảo an ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông, cơ sở dữ liệu…