Kho bạc Nhà nước Việt Nam thăm và làm việc với Kho bạc Hungary

Mỹ Uyên

Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, từ ngày 06/11 - 11/11/2019, Đoàn công tác của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam do Bà Trần Thị Huệ, Phó Tổng Giám đốc KBNN làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với Kho bạc Hungary. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo, chuyên viên của KBNN Hà Nội và một số đơn vị có liên quan thuộc KBNN.

KBNN Việt Nam đến thăm và làm việc với Kho bạc Hungary
KBNN Việt Nam đến thăm và làm việc với Kho bạc Hungary

Tại buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác KBNN Việt Nam, Chủ tịch Kho bạc Hungary – Giáo sư, tiến sỹ József Mészáros hoan nghênh và chào mừng đoàn KBNN Việt Nam đến thăm và làm việc với Kho bạc Hungary.

Các nội dung trao đổi giữa 2 bên tập trung vào 6 nhóm nội dung cụ thể sau:

- Định hướng Chiến lược phát triển KBNN Việt Nam giai đoạn 2021- 2030;

- Hệ thống công nghệ thông tin tại KBNN Việt Nam; mối quan hệ với các nhà cung cấp trong quá trình phát triển hệ thống công nghệ thông tin (CNTT); việc kết nối giữa các hệ thống CNTT tại Hungary; xây dựng cơ sở dữ liệu và quy trình kho bạc số, các quy tắc phát triển dài hạn, trí tuệ nhân tạo tại Hungary.

- Kiểm tra nội bộ tại Hungary;

- Kiểm soát ngân sách tại Hungary;

- Các biện pháp chống kinh tế ngầm;

- Các biện pháp quản lý thuế tại Hungary.

Ngoài các nội dung trao đổi về chuyên môn, tại buổi làm việc giữa Lãnh đạo KBNN Việt Nam và Kho bạc Hungary, 2 bên đã thống nhất về việc triển khai kế hoạch hợp tác trong năm 2020.

Kết thúc đợt làm việc, Phó Tổng Giám đốc KBNN Việt Nam Trần Thị Huệ cảm ơn Kho bạc Hungary vì sự đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình, những chia sẻ kinh nghiệm quý báu cũng như sự ủng hộ của Kho bạc Hungary đối với những định hướng cải cách, hiện đại hóa trong thời gian tới của KBNN Việt Nam; đồng thời, thể hiện quan điểm của KBNN Việt Nam trong việc mong muốn đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác song phương giữa kho bạc 2 nước và tiếp tục được chia sẻ, trao đổi, học tập các kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động kho bạc.